BLOG FREEK ANDRIESSE


Inkoop: op orde voor de aanstaande laagconjunctuur?

Hij komt, een nieuwe periode van laagconjunctuur of wellicht recessie. En opnieuw zal hij uit het land van de Grote Joker aanspoelen op de Europese kusten, zoveel heeft de geschiedenis geleerd. Maar wanneer precies, vraag het drie macro-economen en je krijgt steevast vier verschillende antwoorden.

 Gegeven het feit dat er een economische vertraging komt - we zien niet alleen de eerste tekenen in de VS, maar nu ook in Nederland - is de vraag relevant of en hoe de Nederlandse inkoopprofessie hierop is voorbereid. Staat inkoop binnen organisaties inmiddels sterker dan in 2008?

 

Mensen, middelen, leveranciersrelaties

De kracht van inkoop is gestoeld op drie pijlers: kwaliteit van mensen, middelen en leveranciersrelaties. Pakken we de resultaten van de recente Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête(*) er bij, dan scoort de gemiddelde inkoopafdeling niet bijzonder florissant op deze drie kritische prestatie-indicatoren (kpi).

 Optimalisatie van de inkooporganisatie en persoonlijke ontwikkeling van de inkoopprofessional staan op respectievelijk een derde en achtste plaats in de ranking van issues die spelen in het inkoopvak in Nederland en België.

 

Inkoop-intelligence
Wat de middelen betreft is het beeld nog wat somberder: e-procurement, inkoop-intelligence en data-analyse staan samen op een elfde(!) plaats.

Dan de kwaliteit van de leveranciersrelaties, de derde kpi voor de kracht van inkoop. Het issue ‘leveranciersmanagement’ stond op een vierde positie in 2016 en daalde naar een vijfde plek dit jaar.

 

Purchasing Managers' Index

Als er één beroepsgroep is die een aanstaande laagconjunctuur ruim van te voren kan zien aankomen, dan is het wel de inkoopprofessie. Per slot levert zij de input voor de NEVI Purchasing Managers’ Index (NEVI PMI), een bekende leading indicator. Misschien voor iedereen dit jaar eens geen kerstpakket met volstrekt overbodige plastic prullaria en bizarre conserven die het volgend jaar nog in de kast staan, maar een abonnement op de NEVI PMI.

 

Kwaliteit van inkopers
Wie de PMI in 2008 volgde, zag de index al maanden voor het losbarsten van de financiële crisis langzaam maar zeker dalen en onder de 50.0 belandden. Februari dit jaar piekte diezelfde inkoopmanagersindex op 63.4 (een waarde boven 50.0 duidt op groei in de industrie). Daarna zette een gestage daling in. Een goed geïnformeerd mens telt voor twee. Hoe goed is de kwaliteit van de inkopers, de tools waarmee ze werken en de relaties met de belangrijkste leveranciers?

 

Freek Andriesse is econoom en adjunct-hoofdredacteur van Deal!

 

(*)Deze blog verscheen eerder in een kortere versie als column in Deal! Magazine over Inkoop en Supply Management. De resultaten van de Deal!-NEVI Nationale Inkoopenquête staan uitgebreid gepresenteerd in Deal! van juni. Het online onderzoek wordt elke twee jaar gehouden onder inkopers in Nederland en België (zowel in de profit- als de non profit-sector) en kende in 2018 een netto response (volledig ingevulde vragenlijst) van 612.