Vakliteratuur inkoop, supply management, aanbesteden


Wij selecteren voor jou relevante boeken over inkoop, supply management en aanbesteden

Supplier Relationship Management

Welke rechtgeaarde inkoper wil dat niet: het verborgen goud bij toeleveranciers delven? Dat blijkt in de weerbarstige praktijk echter makkelijker gezegd dan gedaan. In de tweede, geheel herziene, editie van Supplier Relationship Management neemt auteur Jonathan O’Brien je stap voor stap mee in deze ‘operatie goud delven’. Dat doet hij in 15 hoofdstukken aan de hand van het ‘Orchestra of SRM’, een aanpak om te komen tot efficiënt en effectief management van de relaties met je belangrijkste toeleveranciers. Waardevol is ook dat het onderwerp innovatie door en samen met toeleveranciers in één van de hoofdstukken aan de orde wordt gesteld.
EAN9780749480134. 

 

Inkoop in Strategisch Perspectief.

Shoppen voor Professionals.

Voor de zevende, geheel herziene, druk van dit standaardwerk heeft Arjan van Weele  de handen ineengeslagen met Gert Walhof en Jordie van Berkel-Schoonen

De titel is dezelfde, omdat Inkoop in Strategisch Perspectief inmiddels een merknaam is. De nieuwe ondertitel is een stuk minder zakelijk. Daarmee willen de auteurs aangeven dat de inkoopmaterie ook voor niet-ingewijden toegankelijk is gemaakt. Shoppen doet per slot van rekening iedereen. Maar er is meer veranderd dan alleen de ondertitel. De zevende druk is dunner, 350 pagina’s tegen bijna 500 in de zesde, en bevat tien hoofdstukken tegen 17 in de vorige druk. Het boek is ook rijkelijker geïllustreerd met niet alleen schema’s en overzichten, maar voor het eerst ook met foto’s. Qua inhoud is, met behoud van het goede, geen steen op de andere gebleven.
Het boek is strak toegesneden op het hbo-onderwijs en de praktijk. Elk hoofdstuk start met een actuele casus, evenwichtig verdeeld over de private en publieke sector. Die evenwichtige verdeling heeft alles te maken met de uitgangspunten van het nieuwe boek: inkoop is een vak waarvoor speciale competenties nodig zijn, maar die verschillen in de kern niet tussen de private en publieke sector.
Tot nu toe was Inkoop in Strategisch Perspectief vooral toegesneden op de private sector en werd door een apart hoofdstuk aandacht besteed aan inkoop in de publieke sector. De nieuwe druk is in die zin aanzienlijk strakker geworden: de kern van inkoop, de status quo wat betreft kennis en ervaring in tekst en modellen. De focus ligt sterk op de inkoopfunctie als zodanig: wat is nodig om goed in te kopen? Hoé je het dan precies doet, is sector- en situatieafhankelijk en wordt niet behandeld. 

ISBN 9789462155183

Met de code WEBEWA5183 en je e-mailadres kun je een account aanmaken op www.inkoopinstrategischperspectief.nl 

www.vakmedianet.nl

 

Inkopen voor dummies | Peter Streefkerk

Inkopen voor Dummies

 Toegankelijkheid staat centraal, en daarom wordt de informatie in vele hapklare brokjes gepresenteerd: in 337 pagina’s worden ruim vierhonderd onderwerpen besproken. Dat gebeurt op een begrijpelijke manier: was alle inkoopvakliteratuur maar voor domoren geschreven. Bij het bespreken van zoveel onderwerpen binnen een min of meer vaststaand format bestaat het gevaar dat de diepgang daar onder lijdt. Over het algemeen is dat laatste niet het geval, ook omdat de auteur het boek heeft gelardeerd met voorbeelden uit eigen ervaring en er ook her en der tips worden gegeven. Ook handig zijn de in ‘Het deel van de tientallen’ gepresenteerde lijstjes, waaronder inkoop-sites en trends in inkoop. 

Peter Streefkerk

Pearson Education Benelux

www.pearson.com

Bestel

Leidraad Contractmanagement voor Woningcorporaties

Verschillende woningcorporaties, Aedes en NEVI hebben samen de Leidraad Contractmanagement opgesteld.  De leidraad heeft een praktische insteek en helpt bij het opstellen van contractbeleid, -beheer en -processen. Naast de actuele basiskennis over overeenkomsten en contractmanagement, bevat het ook stappenplannen, praktijkvoorbeelden, best practices en tips. Ook is de informatie te gebruiken om bestaand beleid te toetsen.

Op vele plaatsen in de tekst wordt verwezen naar documenten die openbaar beschikbaar zijn via de websites van Aedes en NEVI. Door Trevian zijn vele documenten en tools beschikbaar gesteld om het strategische, tactische en contractmanagementproces te ondersteunen.

www.aedes.nl

 

Mens en Markt. Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op een verantwoordelijke manier omgaan met uit- en aanbesteden in de facilitaire dienstverlening is het uitgangspunt van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De code kwam in 2011 tot stand als reactie op de lange staking begin 2010 bij onder meer NS en Schiphol. Er werd op het scherpst van de snede ingekocht en schoonmakers en eindklanten betaalden daarvoor de rekening: te hoge werkdruk, onvoldoende goede hulpmiddelen, vieze kantoren en perrons.

Inmiddels is de code verbreed naar de sectoren catering, beveiliging en verhuizers. Recent verscheen ‘Mens en Markt, een boekwerk van 220 pagina’s waarin diverse auteurs vanuit heel diverse perspectieven hun licht laten schijnen op het spanningsveld tussen marktwerking en de werkende mens. Het boek biedt voor inkopers praktische handvatten om op een verantwoorde manier in te kopen in de genoemde sectoren. Zo bevat het onder meer een handreiking ter ondersteuning bij aanbesteden en inschrijven op basis van EMVI.
ISBN 9789090306063.

www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl

 

 

Arjan van Weele Purchasing & Supply Chain Management’

Purchasing & Supply Chain Management

Analysis, Strategy, Planning and Practice

Arjan van Weele

Cengage Learning

www.cengage.co.uk

Bestel

Broker-/Intermediairgids

In deze gids worden door Mark Bassie 42 verschillende inhuurdienstverleners beschreven. Deze organisaties zijn geselecteerd omdat ze goed zijn in het contractmanagement van ingehuurde zzp'ers. Daarnaast zijn de andere specialismen beschreven met onder meer een opsomming van diensten, ervaring en de organisatie waartoe ze behoren. Ook wordt in de gids beschreven wat de verschillen zijn tussen broker, intermediair en Managed Service Provider, evenals een beschrijving van de markt van inhuurdienstverleners. Opdrachtgevers en inkopers hebben steeds meer moeite om uit alle inhuurdienstverleners de best bij hen passende te vinden.

De digitale gids is gratis te downloaden op: www.flex-beheer.nl. 

 

 

Inkoopwetenschap een Vak Apart

Arjan van Weele kreeg tijdens zijn afscheid van de academische wereld het liber amicorum ‘Inkoopwetenschap: een vak apart!’. Het telt 206 pagina’s en werd samengesteld door Finn Wynstra en Frank Rozemeijer, die bij Van Weele promoveerden en inmiddels zelf hoogleraar zijn. Het rijk geïllustreerde en lezenswaardige boekwerk bevat naast ruim 40 persoonlijke reflecties van collega’s, promovendi en andere vrienden, een aantal essays en een selectie van Arjan’s wetenschappelijke publicaties. De liefhebber kan een exemplaar bestellen door een e-mail met naam en adresgegevens te sturen naar: mc@nevi.nl.

www.nevi.nl

 

 

Inkoop. Een nieuw paradigma, Gerco Rietveld (2009, SDU)

Inkoop. Een Nieuw Paradigma

Gerco Rietveld

Vakmedianet  

Bestel

 

Inkoop en Risicomanagement. Ga Mee in de Verandering

Vier enthousiaste inkoopprofessionals - John van der Puil, René Ruepert, Jeroen Corts en Ton Weijers - hebben hun kennis en expertise vastgelegd in het boek ‘Inkoop en Risicomanagement’. Het is een herziene uitgave met actuele voorbeelden en nieuwe hoofdstukken. Onderwerpen zijn onder meer: model voor risicomanagement, identificatie van risico's en implementatie van risicomanagement.

ISBN 9789082480207

Bestellen: www.inkoop-en-risicomanagement.nl

 

 

Prestatieinkoop - Wie steekt er boven het maaiveld uit? Jeroen van de Rijt, Sicco Santema

Prestatieinkoop. Wie Steekt er Boven het Maaiveld uit?

Sicco Santema en Jeroen van de Rijt

Graphicom International

Bestellen: www.bestvalue-group.nl

Gezond Inkopen

In ‘Gezond Inkopen’ worden door Koen de Wijs en Royan van Velse actuele onderwerpen toegelicht die een raakvlak hebben met inkopen in de zorg. Het is een nuttig naslagwerk voor niet alleen inkopers in die sector, maar ook voor gebruikers, leidinggevenden en leveranciers.
Onderwerpen zijn onder meer de inrichting van inkoopprocessen, financiën, kwaliteit, risicobeheersing, digitalisering, samenwerking, juridische aspecten, waardecreatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

ISBN 9789081947244. 

Bestellen: www.ecritures.nu

 

 

Inkoopwijzer. Praktijkgids operationele inkoop.  Marcel Bressers, 186 pagina’s, 2012

Inkoopwijzer. Praktijkgids Operationele Inkoop 

Van een praktisch dode akker is inkoop in betrekkelijk korte tijd een weelderig bloeiend vakgebied geworden. Inkopers bestormen de hemel met grote concepten. Inkoop is ‘strategisch’. Inkoop gaat over ‘waarde leveren’. Of nog mooier: over ‘toegevoegde waarde’ en zelfs over ‘best value’. Stoffige gedachten moeten plaats maken voor een compleet nieuw inkoopparadigma: businessgerichte inkoop.

Dat grote vooruitgangsgeloof veroorzaakt wel flink wat collateral damage, want het liefst moet de operationele inkoop maar helemaal de deur uit. Daarmee dreigt het kind met het badwater te worden weggegooid. Want hebben juist die operationele inkopers niet de beste aansluiting op de business?

Niemand weet hoeveel inkopers er precies zijn. Iedereen weet wel dat de meeste inkopers operationeel werk doen. Daarom is het op z’n minst curieus te noemen dat dit kleine land de beste inkoopboeken ter wereld heeft voortgebracht, maar geen enkel goed boek over operationele inkoop heeft. Inkooppraktijkman Marcel Bressers heeft daar met ‘Inkoopwijzer. Praktijkgids operationele inkoop’ verandering in gebracht.

Het is een moedig boek van een gedreven praktijkprofessional. Het boek doet wat het belooft. Het biedt die vele tienduizenden operationeel werkende inkoopmannen en –vrouwen concrete handvatten om de inkoop te verbeteren en verspilling te verminderen. Wie met deze praktijkgids aan de slag gaat, slaat dus ook nog eens twee vliegen in één klap, want besparen en verduurzamen gaan hand in hand.

 

Marcel Bressers

Bestellen:

www.mj-inkoopadvies.nl