Recensies


Wij selecteren relevante recensies voor u over inkoop, supply management en aanbesteden.

 

Hoe Alles te Weten, Zonder Iets te Weten

In twee uit het Engels vertaalde boekjes doet Dean Kashiwagi,  grondlegger van Best Value, de Information Measurement Theory (IMT) uit de doeken. IMT is één van de hoekstenen van de Best Value-filosofie. Kashiwagi betoogt dat je door simpele informatie te combineren met deductieve logica veel sneller kunt leren. Daarbij wordt de noodzaak geminimaliseerd om bergen gedetailleerde informatie te verzamelen en te analyseren om oorzaak en gevolg te begrijpen. In deel 2 gaat de auteur onder meer in op praktijktoepassingen van IMT door de ‘informatiewerker’, die alles weet, zonder iets te weten.
www.marsinkoopadvies.nl

 

A Licence to Play.
Repositioning procurement in the business environment.

De ambitie van de drie auteurs blijkt uit de ondertitel ‘Repositioning procurement in the business environment’. Deze discussie, die al geruime tijd binnen inkoop wordt gevoerd, kreeg concrete handvatten door Gerco Rietveld’s ‘Inkoop. Een nieuw paradigma’. De auteurs blazen deze vakdiscussie nieuw leven in en houden een pleidooi voor ‘procurement 4.0’. Daarmee doelen ze op een inkoopfunctie die zich primair richt op het leveren van toegevoegde waarde, in plaats van eenzijdig op prijs en onderhandelingen. Kennis van product en markt is waar het om moet draaien. Want gedegen inhoudelijke kennis staat aan de basis van risicoreductie, verduurzaming en innovatie.
Patrick Schodts, Manu de Keuster, Wouter Machiels
ISBN 9789463371278.

 

The Art of Public Procurement

Bij het afscheid van Jan Telgen van de academische wereld kreeg hij een ‘liber amicorum’, letterlijk: ‘vriendenboek’. Het lijvige boekwerk, met de titel ‘the art of public procurement’, werd samengesteld door Fredo Schotanus en Elisabetta Manunza. Het boek bevat 12 bijdragen van onder meer Arjan van Weele, Luitzen de Boer, Niels Uenk, Jan Buter en Chris Jansen. De artikelen vallen binnen drie thema’s: procurement and the public and private domain, procurement and algebra en procurement and procurement law.
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: het creëren van maatschappelijke waarde door publieke inkoop, doelmatigheid versus rechtmatigheid, customer of choice en cultuurverandering binnen publieke inkoop.

Geïnteresseerden kunnen een exemplaar opvragen bij: fredo.schotanus@significant.nl.